Risicofactoren bij katten

Suikerziekte komt ongeacht leeftijd, geslacht of ras bij alle katten voor, maar er bestaan wel bepaalde risicogroepen.

  • Leeftijd (oudere katten zijn vatbaarder)
  • Overgewicht
  • Gebrek aan beweging (bijvoorbeeld bij katten die nooit buiten komen)
  • Katers hebben een hoger risico dan poezen
  • Er wordt gedacht dat erfelijkheid ook een rol kan spelen
  • Sommige medicatie
  • Andere insulineresistente aandoeningen of ziektes, zoals acromegalie of het syndroom van Cushing